Kamis, 21 Januari 2016

MALAIKATUL-MAUT DAN MATI

Disebutkan didalam riwayat. Ketika Tuhan jadikan malaikatul maut, ia diberi tabir berribu tabir yang luasnya seluas langit dan bumi. Andaikata air lautan atau air sungai yang berada di seluruh dunia, kemudian dituangkan di atas kepala malaikat ini, setetes pun tidak akan ada yang jatuh ke bumi. Memang malaikat itu berjisim yang lathif halus. Ia dapat merubahkan wujud dirinya yang besar sebesar-besarnya, dan dapat mengecil sekecil-kecilnya sehingga tidak tampak pada pandangan manusia.


Sesungguhnya malaikat maut itu adalah malaikat yang menyebabkan datangnya kematian pada setiap-setiap orang. Kedatangan maut itu adalah dari sebab ruh yang ada pada manusia, dicabut dan dikeluarkan oleh malaikat itu yang telah diberi tugas untuk mencabut ruh saja. Maka bila ruh itu sudah tidak ada lagi dalam tubuh manusia, lalu tubuh itu menjadi mati, ibarat batu baterai sudah tidak ada setrumnya lagi, berarti sudah tidak dapat bekerja lagi.

Demikian pula tubuh manusia karena sudah tidak ada ruhnya lagi, ia menjadi mati.

Kita semua sudah yakin dan meyakinkan bahwa semua makhluk yang hidup ini, pasti akan merasai mati, baik manusia, hewan, jin dan syetan, maupun malaikat. Seperti firman Allah s.w.t:

KULLU NAFSIN DZAAIKOTUL MAUT

"Tiap-tiap berjiwa merasakan mati."

Hanya saja waktu datang kematian itulah yang berbeda-beda. Ada yang mati waktu sekarang ya'ni meninggal sebelum waktu kiamat, seperti kita bangsa manusia, hewan, Jin dan ada yang datang kematiannya nanti sesudah hari kiamat seperti bangsa malaikat, syetan dan iblis. Namun secara ringkasnya bahwa semua makhluk pasti akan mati.

Oleh karena itu kematian tidak dapat kita tolak atau kita sengaja menghindarkan diri dari kematian.

Banyak sekali orang yang takut akan mati, akan tetapi ada juga yang ingin lekas-lekas mati seperti pemahaman teroris. Kedua macam golongan ini adalah keliru alias tidak benar.

Yang penting bagi orang masih hidup adalah mencari bekal, maka salah satu jalan untuk memperoleh bekal, adalah taqwa. Sebagaimana Tuhan kata:

WA TAZAWWADU FA INNA KHOIROZ ZAADIT TAQWA

"Dan mencari bekallah kamu. Maka sesungguhnya bekal yang paling baik adalah taqwa."

Dan menurut istilah syara', yang dinamakan taqwa itu, adalah melaksanakan perintah agama yang wajib maupun yang sunat dan menjauhkan larangannya yang berat maupun yang ringan.

Setelah membaca keterangan diatas, maka gampanglah kita memahami apa sebenarnya yang dikatakan mati itu. Sedang kalimat "Mati" itu memang benar ditakuti oleh kebanyakan manusia, dan paling disegani oleh manusia mau atau tidak mau. Akan tetapi jika manusia itu mengerti apa hakikatnya mati itu, tentulah tidak demikian keadaannya.

Mati sebagai tadi kita katakan, adalah sebagai perpisahan antara ruh dengan tubuh kasar, dan dalam arti masing-masing ialah kembali kepada pangkalan asal semulanya itu yang berasal dari tanah kembali kepada tanah dan yang asal dari alam ruhani maka kembali lagi ke alam ruhani.

Adapun jasad halus, ialah ruhani, sekalipun dia telah mati, namun hubungannya masih tetap berlangsung dengan rohani manusia yang masih berada di dalam dunia ini. Dia masih mengharap sanak kerabatnya yang dicintainya, yang masih hidup, supaya menjadi orang yang baik dan suka beramal salih. 
Mereka merasa bahwa kedudukannya sekarang di alam barzakh lebih bebas daripada ketika mereka masih berada di dunia dahulu, di mana waktu masih di dunia mereka banyak mengalami rintangan dan halangan. Oleh karena itu, orang tidak perlu meratapi atau menyesali orang mati itu secara berlebih-lebihan.

Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi s.a.w, melarang orang meratapi yang sudah secara berlebih-lebihan. Tetapi hendaklah suka mendo'akan kepada yang sudah mati.

Di samping itu, kita harus ingat pula bahwa mati itu adalah sudah menjadi undang-undang Allah yang sudah di tetapkan. Hidup dan mati tidak akan berpisah.

Maka dengan adanya mati manusia dapat memahami, bahwa ia harus tunduk kepada Tuhan yang menciptanya. Karena hidup dan mati adalah ciptaan Allah. Sesuai dengan firmannya dalam surah Al-Mulk ayat 2 sebagai berikut yang artinya: 

"Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah diantara kamu yang paling bagus amalnya."

Dalam keterangan ayat di atas itu, Allah menyebut mati lebih dulu daripada hidup. Dengan arti agar supaya "Mati" itu banyak mendapat perhatian oleh manusia. Sebab mati itu adalah merupakan sebagai pintu gerbang bagi kehidupan yang 'abadi'.

Seperti apa yang dikatakan oleh sayidina Ali karromallaahu wajhah:

"Mati itu adalah pintu dan tiap-tiap orang memasuki pintu itu. Sedang engkau menjadi makanan mati."

Maka bagi orang-orang mukmin tidak perlu takut akan mati. Malah mati itu merupakan pintu gerbang untuk masuk ke alam barzakh, sementara menunggu datang masanya memasuki alam akherat. Maka di alam barzakh ini, ia sudah dapat melihat apa balasan Tuhan terhadap amal perbuatannya. Maka disaat itu ia telah merasa gembira dengan hasil amal perbuatannya yang tidak mengecewakannya.

[]

1 komentar: